ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4Th Internation Coference on Agriculture and Agro-Industry 2022(ICAAI2022)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4Th Internation Coference on Agriculture and Agro-Industry 2022(ICAAI2022) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยขอขยายระยะเวลาจากเดิม วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็น วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 125 ครั้ง
19/05/2022 04:22 PM