ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งผลงานเข้าร่วมถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 93 ครั้ง
19/05/2022 04:41 PM