ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 111 ครั้ง
25/05/2022 04:58 PM