ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งงดให้บริการสำนักงานเลขานุการเป็นการชั่วคราว_เภสัชศาสตร์
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งงดให้บริการสำนักงานเลขานุการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานเข้าแข่งขันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 100 ครั้ง
27/05/2022 10:15 AM