ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565-2567
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี ประจำปี 2565-2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เห็นควรประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 92 ครั้ง
30/05/2022 12:24 PM