ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่นที่ 3
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่นที่ 3 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะควอเตอร์อารีย์ กรุงเทพมหานคร มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 93 ครั้ง
18/01/2023 04:43 PM