ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 95 ครั้ง
18/01/2023 04:53 PM