ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to community) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 87 ครั้ง
20/01/2023 03:54 PM