ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค็ช เพื่อการพัฒนาการสื่่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียน 4,900.-บาท รายละเอียดตามเอกสรแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 112 ครั้ง
27/01/2023 02:03 PM