ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำเพื่อพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียน 3,900.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 88 ครั้ง
27/01/2023 02:07 PM