ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รุ่น มีค่าลงทะเบียน 3,900.-บาท
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 96 ครั้ง
27/01/2023 02:23 PM