ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" จำนวน2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กพ.66 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กพ.66 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงค์ที่แจ้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 128 ครั้ง
27/01/2023 02:27 PM