ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2550
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งหนังสือ ที่ อว 0201.3(1.15) / 24770 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2550 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 130 ครั้ง
27/01/2023 04:17 PM