ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งหนังสือ ที่ นร 0228/ว 1657 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 94 ครั้ง
27/01/2023 04:20 PM