ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบการฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบการฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 144 ครั้ง
27/01/2023 04:24 PM