ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สออ.ประเทศไทย ที่ สออ 66/ว 0035 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 75 ครั้ง
16/03/2023 09:00 AM