ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ ทปอ. 66/ ว 0168 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 81 ครั้ง
16/03/2023 09:01 AM