ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ 66/ว 0185 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 84 ครั้ง
20/03/2023 11:29 AM