ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้ คอลเลจ (Prince Mahidol Bursary fund at Trinty College)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ ทปอ 66/ว 0186 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้ คอลเลจ (Prince Mahidol Bursary fund at Trinty College) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 121 ครั้ง
20/03/2023 11:32 AM