ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ ทปอ 66/ว 0217 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 55 ครั้ง
28/03/2023 11:27 AM