ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : การบังคับใช้กฏหมายห้ามให้ถุงมือยางลาเท๊กซ์ในต่างประเทศ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ อว 0205.3/3239 ลว.17 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การบังคับใช้กฏหมายห้ามให้ถุงมือยางลาเท๊กซ์ในต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 101 ครั้ง
28/03/2023 11:37 AM