ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 00247/ว 716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
28/03/2023 11:41 AM