ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : รายงานการประชุมสัมมนา President Forum
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.3/ว 5256 ลว.17 มีนาคม 2566 เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนา President Forum รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 112 ครั้ง
28/03/2023 02:43 PM