ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : จังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0017.2/ว 1125 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 85 ครั้ง
3/04/2023 02:59 PM