ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมการแสดงละครระดับ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Internationnal University Theater Festival of Monastir ครั้งที่ 19
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ 66/ว 0247 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมการแสดงละครระดับ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Internationnal University Theater Festival of Monastir ครั้งที่ 19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 96 ครั้ง
3/04/2023 03:09 PM