ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ 66/ว 0244 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 114 ครั้ง
3/04/2023 03:10 PM