ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย 17
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย 17 ทั้งนี้ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 126 ครั้ง
5/04/2023 09:27 AM