ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 128 ครั้ง
19/04/2023 04:27 PM