ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตอบกลับภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 128 ครั้ง
26/04/2023 08:50 AM