ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่เมือง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 96 ครั้ง
19/10/2023 05:45 PM