ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14 -ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รัฐคูเวต รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 127 ครั้ง
6/11/2023 11:12 AM