ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณพ.ศ.2567 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. รายละะเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 95 ครั้ง
17/11/2023 10:24 AM