ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ลำไยไทย ย้อนอดีตสู่อนาคต ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30-16.30 น ณ ชั้น 1 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ ระบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 91 ครั้ง
7/12/2023 04:37 PM