ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 29 ครั้ง
8/02/2024 03:20 PM