ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์"
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์" ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 33 ครั้ง
8/02/2024 03:24 PM