ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ : การจัดการและเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ : การจัดการและเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-16.00 น. ณ แปลงทดลองหมวดพืชผัก และห้องประชุมสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 56 ครั้ง
22/02/2024 10:35 AM