ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดและสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดและสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ด กรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ ตอบกลับภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 66 ครั้ง
23/02/2024 04:33 PM