ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งแบบบรรยายและแบบภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มเรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 147 ครั้ง
23/02/2024 04:37 PM