ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ครั้งที่ 2-3
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยสั่งจองชุดครุยบัณฑิตคือร้านครุยพิชาดาและ ผู้ประกอบการให้บริการแต่งหน้า-ทำผม คือร้านนายคณิศร มณีนิล 2 รอบ ดังนี้ 1. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น 2. รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 82 ครั้ง
31/05/2024 11:15 AM