ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรเพื่เข้ารับการพิจารณารับรางวัลทะกุจิและรางวัล Ajinomoto-TSB ประจำปี พ.ศ.2567
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย อเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรเพื่เข้ารับการพิจารณารับรางวัลทะกุจิและรางวัล Ajinomoto-TSB ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ/นักเทคโนโลยีชีวภาพโดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 72 ครั้ง
6/06/2024 11:01 AM