ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" กำหนดจัดกิจรรมระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ และ ออนไซด์ ณ ห้องประชุมจดมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 จัดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 66 ครั้ง
6/06/2024 11:05 AM