ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
17/06/2024 02:08 PM