ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้นเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2568
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ด้วย The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้นเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2568 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และระดับปริญญาโท-เอก โดยสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน -30 กันยายน 2567 ในระบบออนไลน์ ายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 59 ครั้ง
20/06/2024 10:12 AM