หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Open Connect Balance เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง, [อ่านแล้ว 101 ครั้ง], 1/07/2022 02:32 PM
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 " (41 WUNCA), [อ่านแล้ว 79 ครั้ง], 1/07/2022 02:23 PM
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022), [อ่านแล้ว 103 ครั้ง], 27/06/2022 01:46 PM
ประชาสัมพันธ์การบริการคลีนิคแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก_ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 89 ครั้ง], 27/06/2022 01:35 PM
ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพประจำปี_ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 119 ครั้ง], 27/06/2022 01:24 PM
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน UBU CUP 2022, [อ่านแล้ว 81 ครั้ง], 24/06/2022 11:13 AM
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" (I-New Gen Awoard 2023), [อ่านแล้ว 81 ครั้ง], 22/06/2022 10:58 AM
การรับสมัครสอบ_สำนักงาน ก.พ., [อ่านแล้ว 75 ครั้ง], 22/06/2022 10:52 AM
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฏหมาย(Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 1, [อ่านแล้ว 89 ครั้ง], 21/06/2022 11:20 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบน TU NEXT e-learning platform, [อ่านแล้ว 109 ครั้ง], 21/06/2022 11:19 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, [อ่านแล้ว 90 ครั้ง], 21/06/2022 10:59 AM
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค., [อ่านแล้ว 85 ครั้ง], 17/06/2022 03:19 PM
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU KM FAIR 2022, [อ่านแล้ว 142 ครั้ง], 16/06/2022 01:47 PM
การพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับรับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 99 ครั้ง], 15/06/2022 01:35 PM
ประชาสัมพันธ์_ขอเชิญเข้าร่วมงาน 6 MICE Career Day 2022, [อ่านแล้ว 103 ครั้ง], 9/06/2022 04:19 PM
ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีออมทรัพย์-บัตร ATM_บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรรพสิทธิ์, [อ่านแล้ว 93 ครั้ง], 9/06/2022 09:47 AM
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะประจำปี 2565 "Thailand Smart city Expo 2022", [อ่านแล้ว 100 ครั้ง], 8/06/2022 04:48 PM
ประชาสัมพันธ์_การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 96 ครั้ง], 6/06/2022 10:10 AM
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง:การพัฒนาคนตลอดช่วงวัย (จากเด็กปฐมวัย สู่วัยผู้สูงอายุ), [อ่านแล้ว 102 ครั้ง], 31/05/2022 09:43 AM
ขอเชิญร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเทศกาลช็อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 5, [อ่านแล้ว 133 ครั้ง], 31/05/2022 09:33 AM
Total 1076 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP