Aggie Media เรื่อง
ลำดับ เรื่อง สถานที่ วันที่
41แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (9/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
42แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (10/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
43อจ.ม.อุบลฯ วัย 44 ปี ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี24 ส.ค. 2559
44รายการมองรอบทิศ เกษตรอีสานใต้ 2559 ม.อุบลฯคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.พ. 2559
45คนรักสุขภาพ หมูยออุบลฯมีดีตรงไหนอุบลราชธานี27 ต.ค. 2558
46กิจกรรมในโครงการพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชาโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รศ.ดร.วัชรพคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี6 ต.ค. 2558
47รายการมองรอบทิศ NBT อุบลฯ นำเสนอกวยจั๊บอุบลสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี15 ก.ย. 2558
Total 47 Record
1 2 3 4 5