หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
Projector
ชื่ออุปกรณ์ สถานที่/รายละเอียดอุปกรณ์
Acerเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
computer1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, อุปกรณ์: เครื่อง ploter, แอร์
computer2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
computer3ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
AsusNotebook[Computer Notebook] CPU Core i5
SonyDSC7.2-1[Digital Camera] ความละเอียดที่ 7.2 Mega Pixels
VDO-HDกล้องวีดีโอ
การแบ่งภาคการศึกษา :
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
SONY DSC 5.0
DELL
ตารางบริการวันนี้ (22/10/2018)
รายการ ผู้ใช้ วันที่ใช้ เวลา กลุ่ม เรื่อง/รายวิชา ข้อมูลเพิ่มเติม วันบันทึก
+ + + ไม่มีข้อมูลการจองวันนี้ + + +