หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
Projector
ชื่ออุปกรณ์ สถานที่/รายละเอียดอุปกรณ์
1 computer1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, อุปกรณ์: เครื่อง ploter, แอร์
2 computer2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
3 computer3ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
4 B203B203 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
5 B205B205 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
6 B206B206 ชั้น 2 ห้องสำหรับสอนออนไลน์
7 B209B209 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
8 B210B210 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
9 Acerเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
10 AsusNotebook[Computer Notebook] CPU Core i5
11 VDO-HDกล้องวีดีโอ
12 Tractor2-FORD-5610รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FORD 5610 (มีบุ้งกี๋หน้ายกตัก ไถ, นายหลวง รัศมี)
13 Tractor3-FORD-6610รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FORD 6610 (มีใบมีดหน้าเกรดปรับดิน ตัดหญ้าไถ ตัดหญ้าสด, นายคำผิว สีหะนะ)
14 Tractor5-landini-8860รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ landini 8860 (ไถ ตัดหญ้า, นายยุทธนา รัศมี)
15 Tractor6-CHAMP-yto-x904รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ CHAMP yto x904 (ไถ ตัดหญ้าสด ลากเทลเลอร์, นายไกรวุฒิ ศรีก่ำ)
SONY DSC 5.0
DELL
ตารางบริการ ( 2023-09-22)
ลำดับ รายการ ผู้ใช้ วัน ช่วงที่ใช้ เวลา กลุ่ม เรื่อง รายวิชา/พิกัด ขนาดพื้นที่และลักษณะงาน ข้อมูลเพิ่มเติม วันบันทึก อนุมัติ
1B203วิริยา อ่อนสอาดศุกร์1/25669.00-12.00งานเรียนงานสอน1205811 การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล2023-05-11 14:41:08
2computer3เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดศุกร์2023-09-229.00-12.00งานเรียนงานสอนFood2023-09-07 09:46:51
3computer2ธนาทิพย์ แหลมคมศุกร์1/25669.00-11.00งานเรียนงานสอน1204319-62 สรีรวิทยาสัตว์น้ำ2023-05-01 09:52:37
4B205บุษบา บัวคำศุกร์1/25669.00-12.00งานเรียนงานสอน12023022023-06-14 15:14:18
5computer2เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดศุกร์2023-09-2212.00-15.00งานเรียนงานสอนFood2023-09-08 13:55:15
6computer3จิตรา สิงห์ทองศุกร์2023-09-2213.00-16.00งานเรียนงานสอน1205 361 Food QC อ.วีรเวทย์2023-04-28 14:54:46
7computer2จิตรา สิงห์ทองศุกร์2023-09-2215.05-16.00งานเรียนงานสอนFood2023-09-22 12:23:43
8AsusNotebookขนิษฐา พระสุพรรณ์ศุกร์2023-09-2216.00-23.00งานอื่นๆงาน กจ.2023-09-22 12:53:53
* การอนุมัติ หรือ รออนุมัติ ใช้เฉพาะกับจองแทรกเตอร์เท่านั้น
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP