หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
Projector
ชื่ออุปกรณ์ สถานที่/รายละเอียดอุปกรณ์
1 computer1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, อุปกรณ์: เครื่อง ploter, แอร์
2 computer2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
3 computer3ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
4 B203B203 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
5 B205B205 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
6 B206B206 ชั้น 2 ห้องสำหรับสอนออนไลน์
7 B209B209 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
8 B210B210 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
9 Epsonเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
10 AsusNotebook[Computer Notebook] CPU Core i5
11 VDO-HDกล้องวีดีโอ
12 Tractor2-FORD-5610รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FORD 5610 (มีบุ้งกี๋หน้ายกตัก ไถ, นายหลวง รัศมี)
13 Tractor3-FORD-6610รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FORD 6610 (มีใบมีดหน้าเกรดปรับดิน ตัดหญ้าไถ ตัดหญ้าสด, นายคำผิว สีหะนะ)
14 Tractor5-landini-8860รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ landini 8860 (ไถ ตัดหญ้า, นายยุทธนา รัศมี)
15 Tractor6-CHAMP-yto-x904รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ CHAMP yto x904 (ไถ ตัดหญ้าสด ลากเทลเลอร์, นายไกรวุฒิ ศรีก่ำ)
SONY DSC 5.0
DELL
ตารางบริการ ( 2023-12-11)
ลำดับ รายการ ผู้ใช้ วัน ช่วงที่ใช้ เวลา กลุ่ม เรื่อง รายวิชา/พิกัด ขนาดพื้นที่และลักษณะงาน ข้อมูลเพิ่มเติม วันบันทึก อนุมัติ
1computer3เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดจันทร์2/256610.00-12.00งานเรียนงานสอน1205 312 หลักการแปรรูป 22023-11-20 12:55:16
2B205ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์จันทร์2/256610.00-11.45งานเรียนงานสอนDairy tech2023-11-14 12:42:26
3computer2สุรีพร เกตุงามจันทร์2/256612.00-14.00งานเรียนงานสอน1201343 Oil crops2023-11-02 13:21:44
4B205ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์จันทร์2/256612.30-16.30งานเรียนงานสอนDairy Tech2023-10-24 19:12:58
5computer3สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลจันทร์2/256615.00-18.00งานเรียนงานสอนData? Management? sec.12023-10-03 16:08:55
6computer1ทศพร สาธรวิศิษฐ์จันทร์2/256615.00-18.00งานเรียนงานสอน1213454-64 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร2023-11-01 16:54:11
7B210ภาษิตา ทุ่นศิริจันทร์2/256615.00-17.00งานเรียนงานสอนระบบการปลูกพืช2023-11-03 14:48:17
8computer2วีรเวทย์ อุทโธจันทร์2/256615.00-18.00งานเรียนงานสอน1205 381 สถิติอุตสาหกรรมเกษตร2023-10-06 09:49:13
* การอนุมัติ หรือ รออนุมัติ ใช้เฉพาะกับจองแทรกเตอร์เท่านั้น
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP