หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
Projector
ชื่ออุปกรณ์ สถานที่/รายละเอียดอุปกรณ์
Acerเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
computer1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, อุปกรณ์: เครื่อง ploter, แอร์
computer2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
computer3ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
AsusNotebook[Computer Notebook] CPU Core i5
SonyDSC7.2-1[Digital Camera] ความละเอียดที่ 7.2 Mega Pixels
VDO-HDกล้องวีดีโอ
การแบ่งภาคการศึกษา :
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
SONY DSC 5.0
DELL
ตารางบริการวันนี้ (24/05/2018)
ปีการศึกษา รายการ ผู้ใช้ วันที่ใช้ เวลา กลุ่ม เรื่อง/รายวิชา ข้อมูลเพิ่มเติม วันบันทึก
2/2560computer1สุรลภย์ ภูภักดิ์05/24/2018 [Thursday]13.30 น. - 16.30 น.งานเรียนงานสอนGISสอบ2018-05-23 16:08:57

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP