การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12


ประกาศ!! รับสมัครนิสิตและนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 UBU - FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (North East Region) Theme : Smart Thai Food
เพื่อค้นหาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายในงาน Food Innovation Asia Conference
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดการรับสมัคร http://bit.ly/2Cfyybg และใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2WH4nTA
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 3 ช่องทาง (1) โทร. 084-7887122, 045-353500 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (2) Email : weerawate.u@ubu.ac.th (3) Facebook Fanpage : facebook.com/agricultu