ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภทนักวิชาการ/ นักวิจัย ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลิ้งค์ภาพข่าว
http://www.agri.ubu.ac.th/album/view.php?GalleryID=0001430