การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 26-27 มีนาคม 2563


“การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 26-27 มีนาคม 2563
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลื่อนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” ออกไปจนกว่าสถานการณ์ covid-19 จะคลี่คลาย
ยกเลิกกำหนดการจัดในวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี