อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ฟาร์มเกษตร์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมัครออนไลน์
https://forms.gle/jjhm6s7AoRFghLVT9

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. กำหนดการ